Politica de confidentialitate

Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră față de această companie.  Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale GoodMills Group GmbH. Paginile de internet ale GoodMills Group GmbH pot fi utilizate fără a furniza date personale, cu toate acestea, În cazul în care se dorește accesarea anumitor servicii ale companiei, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea fi necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, se obține în general consimțământul persoanei vizate.

Aceste informații pot fi modificate, șterse sau completate în orice moment, fără înștiințare prealabilă.

Nu garantăm caracterul complet, corectitudinea sau actualitatea acestora și nu ne asumăm răspunderea în acest sens. De asemenea, GoodMills Group GmbH nu își asumă responsabilitatea față de conținutul paginilor web conexe.